Español

Política de privacitat

Aquesta política de privacitat és part integrant de les condicions generals. L’accés i la navegació pel nostre lloc web, així com l’ús dels serveis que inclou, impliquen l’acceptació de les condicions generals (i, per tant, de la política de privacitat i la política de cookies). Si us plau, llegiu-les atentament.

En aquesta política de privacitat us informem sobre:

  • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades
  • Qui ens pot facilitar dades
  • Quines dades recopilem
  • Com s’utilitza la informació
  • Comunicacions mitjançant el correu electrònic
  • Com i on es comparteix la informació
  • Seguretat de les dades proporcionades
  • Els vostres drets i l’accés a la informació
  • Responsable de la privacitat
  • Canvis a la política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades

Totes les dades facilitades pels usuaris de www.correperunacausa.org s’incorporaran i es tractaran, ja sigui per mitjans telemàtics, informàtics i no automatitzats, en fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), sent responsable d’aquests fitxers la:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA

Calle Maldonado, 1

28006 Madrid (España)

CIF. G-82409020

Qui ens pot facilitar dades

Quan accediu a la nostra pàgina, manifesteu que totes les dades que ens faciliteu, ja siguin obligatòries per prestar el servei o informació, o bé siguin dades voluntàries quan es desitja col·laborar amb nosaltres, deixar un comentari als nostres blogs o participar en les nostres peticions, són veraces i correctes, és a dir, responen a la vostra situació real. Proporcionar aquestes dades suposa que han estat subministrades de forma voluntària i que es dóna el consentiment perquè puguin ser tractades tant de manera informàtica com de forma no automatitzada i per a fins determinats i legítims que la Fundación Entreculturas Fe y Alegría descriu a continuació. No seran utilitzades per a fins incompatibles, ni cedides a tercers sense el vostre consentiment.

Quines dades recopilem

Quan envieu una consulta d’informació, us inscriviu als nostres newsletters, participeu en les nostres accions, faciliteu el vostre recolzament a les nostres campanyes, us poseu en contacte amb nosaltres per mitjà del correu electrònic, deixeu comentaris als nostres blogs o bé col·laboreu amb nosaltres (ja sigui com a soci i/o com a donant), podem sol·licitar que ens faciliteu una sèrie de dades i informacions personals com ara el vostre nom, cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon de contacte, etc. Per fer-se soci o donant de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría, sol·licitarem altres tipus de dades. Les dades que demanem, i que són objecte de tractament seran sempre adequades, pertinents i no excessives a la vostra sol·licitud d’informació, col·laboració i/o participació dins la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. 

Com s’utilitza la informació

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría utilitzarà la informació que ens proporcioneu per a les finalitats requerides a cada un dels formularis de recollida de dades:

a) Resposta a sol·licituds d’informació de l’usuari. En cas que ens remeteu una sol·licitud d’informació, tractarem les vostres dades amb la finalitat de rebre, gestionar, tramitar i donar resposta a les consultes i sol·licituds d’informació que ens envieu a través dels mitjans de contacte de la nostra web o remeses a les nostres seus i delegacions.

b) Subscripció al Butlletí de notícies o Newsletters. Tractarem les vostres dades d’identificació i correu electrònic per enviar-vos les nostres notícies i newsletters. Podreu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

c) Col·laborar o participar a les accions de petició organitzades per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Les dades facilitades es tractaran per remetre informació per mitjà del correu electrònic i/o postal de les nostres accions o d’accions organitzades conjuntament amb tercers per part de la Fundación. Si les peticions es presenten davant d’un organisme nacional o supranacional, podran cedir-se les dades facilitades per a la comprovació i verificació de les peticions presentades.

d) Participar i incorporar comentaris als nostres blogs. Per tal de participar als nostres blogs i que el vostre comentari es pugui publicar, tractarem les dades d’usuari i el correu electrònic amb la finalitat d’identificar i gestionar la vostra publicació al nostre web.

e) Col·laborar activament mitjançant una donació o fer-se soci de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. En cas que accediu al nostre formulari en la secció «col·labora» i empleneu les vostres dades, la informació facilitada es tractarà amb la finalitat de la gestió econòmica, comptable, fiscal i administrativa dels associats i donants de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

f) Altres activitats organitzades per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Es podrà col·laborar i participar en accions organitzades i/o promogudes per la Fundación, facilitant les dades que es requereixin als formularis corresponents i per a les finalitats que expressament s’indiquin en els formularis.

Comunicacions mitjançant el correu electrònic

En enviar-nos una consulta o sol·licitud d’informació mitjançant el correu electrònic de contacte, ens esteu proporcionant el consentiment, conscient i de forma expressa pel tractament de les dades facilitades a la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Dins els nostres correus electrònics trobareu la informació per revocar el consentiment o donar-se de baixa de qualsevol comunicació de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría..

Com i on es comparteix la informació

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría informa, de manera expressa, que en els casos en què col·labora o participa a determinades accions (Carrera solidària, Concert solidari, Peticions a Nacions Unides, Socis i Donacions, etc.), procedirem a cedir les vostres dades als organismes i administracions, bancs i demés entitats col·laboradores de conformitat amb la normativa legal vigent i per a la gestió corporativa de la informació.

Seguretat de les dades proporcionades

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría dóna molta importància a la seguretat de tota la informació i a les dades de caràcter personal que tracta. Malauradament, la transmissió d’informació via Internet no és completament segura; per aquesta raó, nosaltres fem esforços i destinem recursos a millorar dia a dia la nostra pàgina web per tal que les funcionalitats que es posin a la vostra disposició siguin més segures (la funcionalitat https s’ha implementat en els formularis de socis i donacions amb la finalitat de protegir les dades econòmiques i financeres amb eines de xifrat SSL).

Un cop hàgim rebut la vostra informació, s’implementen mesures de seguretat per garantir l’accés, confidencialitat, integritat i evitar qualsevol pèrdua, mal ús i/o alteració de les dades que es troben sota el nostre control. Les nostres polítiques de seguretat i privacitat són revisades periòdicament i millorades segons sigui necessari i només el personal autoritzat té accés a la informació de l’usuari.

Els vostres drets i l’accés a la informació

De conformitat amb l’actual normativa comunitària (Directiva 95/46/UE) i espanyola (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) teniu la possibilitat d’exercir els següents drets personalíssims, acreditant de forma fefaent la vostra identitat, ja sigui mitjançant mitjans electrònics (en el cas de newsletters i correus electrònics) o bé adreçant-vos per escrit al nostre responsable de privacitat.

Els vostres drets són els següents:

a) Dret a revocar el consentiment i a sol·licitar que no es processin les vostres dades personals amb fins comercials, ni per enviar-vos comunicacions mitjançant correu electrònic, missatges sms i newsletters. b) Dret d’accés a la informació de què disposem relativa a la vostra persona, especificant les finalitats del tractament que se’n realitza i les comunicacions a tercers, administracions i empreses, ja sigui per estar autoritzades per llei, per ser necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o bé per haver-nos atorgat el consentiment prèviament. c) Dret de rectificació de les vostres dades, gràcies al qual s’actualitzen i posen al dia la informació i dades de què disposem segons la informació que ens faciliteu. d) Dret a la cancel·lació de les vostres dades, un cop complerts els terminis legals de conservació que estableix la normativa d’aplicació. e) Dret a oposar-se a la realització de qualsevol activitat de tractament de les vostres dades, mitjançant la revocació de la vostra autorització/consentiment. La pàgina www.entreculturas.org pot contenir enllaços cap a i des d’altres pàgines web, ja sigui dels nostres patrocinadors, socis, empreses associades o empreses col·laboradores, entre d’altres. Si accediu a aquestes pàgines, heu de tenir en compte que s’hi poden tornar a sol·licitar dades o informacions personals. Per això, us preguem que, quan visiteu aquestes pàgines, reviseu també la seva política de privacitat.

Responsable de la privacitat

En qualsevol moment es pot sol·licitar, de manera totalment gratuïta, ja sigui per carta o mitjançant correu electrònic, l’exercici dels vostres drets, i haureu d’incorporar junt amb la sol·licitud una fotocòpia del vostre DNI/NIE/Passaport, puix que es tracta d’un dret personalíssim.

Les sol·licituds hauran de ser enviades al responsable de privacitat a la següent adreça:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA

Att. Responsable Privacidad 

Calle Maldonado, 1

28006 Madrid (España)

Canvis a la política de privacitat

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría pot modificar o adaptar la seva política de privacitat i tractament de dades de caràcter personal. Us recomanem que la visitieu cada vegada que navegueu pel lloc web amb la finalitat d’estar sempre informats prèviament a la facilitació de qualssevol de les vostres dades.